Formát dokumentů knih a koncovka .txd

Formát většiny dokumentů je v prostém textu. Pozor! Knihy jsou ukládány do souborů se speciální koncovkou .txd. Tu systém Windows automaticky neumí otevřít. Je nutné nastavit, kterým programem bude takový soubor čten, což ale zase umožní, aby si uživatel sám určil, v jaké aplikaci má být daná kniha čtena.

Knihy zařazované do KDD jsou vždy z důvodu ušetření místa a jednoduššího stažení zkomprimovány programem ZIP. Tuto archivaci

podporuje systém windows automaticky, takže uživatel s tím nemá žádné problémy.
V rámci archivu se nacházejí dva soubory. Jeden je samotná kniha a druhý informační text o KDD.
Samotné soubory s knihou jsou z převážné většiny uloženy ve formátu prostý text, tedy neobsahují žádná formátování a jsou tak

i čitelná v různých programech i na různých platformách.
Jejich objem není ani zbytečně navyšován obrázky či jinými grafickými objekty.
Pokud je však kniha takového obsahu, kde by formátování napomohlo přehlednosti (příkladem mohou být učebnice), je kniha

uložena ve formátu programu MS Word.
Jaký formát je užit a tedy jakýmprogramem kniha bude nejlépe čitelná poznáme podle koncovky.
Pro formátovaný text jde o koncovku .doc, .rtf nebo třeba i .html.
pokud jde o prostý text, užíváme speciální koncovku .txd. s ní se setkáte jen u knih z naší knihovny. Je to z toho důvodu,

aby si uživatel sám určil, v jakém programu chce knihu číst a systém mu dle známé koncovky sám program nepřidělil.
Při prvním pokusu o otevření takového souboru, systém zahlásí, že soubory s takovou koncovkou nezná a že potřebuje vybrat,

jakým programem je chcete otvírat.
Z nabízeného seznamu si vyberte ten, který bude nejvíce vyhovovat Vám. Protože jde o prostý text, můžete vybrat i program

poznámkový blok.
Nenechte se tedy zaskočit a vyberte si program k otevírání sami.
Můžete to též udělat dopředu.
Najedete na takový soubor a v kontextovém menu si vyberte položku otevřít v programu. pak si v seznamu najděte vámi

preferovaný program a zaškrtněte, aby soubor v něm byl vždy otvírán.
Upozornění:
Pokud máte na svém počítači nainstalován program WinMenu, jsou knihy po odklepnutí automaticky otvírány právě v něm.