Úvodní informace

Slovo, slova, to jsou věci, které se snažil člověk od pradávna si pamatovat, předávat a hlavně zachovávat. Ať to bylo klínovým písmem na hliněných destičkách nebo později na pergamenu a v průběhu vývoje následovně na papíru. Ne nadarmo se stal Gutenbergův knihtisk jedním z největších vynálezů tisíciletí. Dnešní moderní doba si žádá nových způsobů a právě jedním z nich je digitální podoba. Není to nic jiného, než ta výše zmíněná slova převedená na "jedničky" a "nuly" (prazáklad všeho digitálního). Taková tištěná kniha je skoro umělecké dílo: úhledně zarovnané odstavce textu vytištěné na mnoha stránkách, které jsou občas doplněny nějakou tou pěknou ilustrací. Vše je pak pečlivě svázáno nebo brožováno do desek, které většinou poutají svým grafickým zpracováním.

Jsou ale mezi námi lidé, kteří by to určitě rádi okusili, ale bohužel jim to některé smysly nedovolují. Pro nevidomého a jinak těžce zrakově postiženého člověka je pak taková digitální podoba jedním z mála způsobů, jak se dostat k velkému množství informací, nebo se jen pobavit či poučit.

Tato unikátní knihovna je speciálním systémem pro zpřístupnění tištěných knih, časopisů a textů pro potřeby zrakově postižených. Jsou v ní ke stažení soubory v "prostém textu" a to tzv. digitální dokumenty.

Knihovna byla založena v roce 1993. Od roku 2003 dochází k její zásadní přeměně na moderní knihovnu odpovídající všem knihovnickým standardům. Právě v letošním roce 2010 došlo k jejímu poslednímu radikálnímu vylepšení. Byl zcela změněn její vzhled, rozšířeny možnosti uživatelů a samotný systém byl díky společnosti Thinline umístěn na výkonější server, kde je také zajištěn 24 hodinový dohled a tak nemůže dojít k výpadkům systému, ke kterým bohužel dříve čas od času docházelo.

Tato přeměna je natolik zásadní, že v současné době existuje ještě i původní systém na adrese http://knihovna.braillnet.cz.
Současný nový systém umožňuje komfortnější vyhledávání, možnost přiřazení knihy k více příslušným předmětovým skupinám (žánrům), pohodlnější listování v nových knihách či časopisech, nastavení si hlídání svých oblíbených typů knih, možnost si nechat zobrazit kompletní edice -  řady titulů patřících k sobě, atd.


Jednotlivým dokumentům je přiřazen "knihovní záznam" v databázi, který obsahuje nejrůznější údaje o knize či třeba čísle časopisu. V KDD je možné také vyhledávat podle celé škály hledisek a nastavení. Registrovaní uživatelé mají pak možnost na základě vyhledání si dokument (tedy soubor s textem knihy či časopisu) stáhnout a pak přečíst.

KDD nabízí i řadu dalších služeb, jako je důslednější statistické sledování jak počtu stahování knih či časopisů registrovanými uživateli, tak i statistické sledování úkonů samotného registrovaného uživatele. Novinkou je i kreditní systém pro registrované uživatele.

Registrovaným uživatelem se může stát občan České republiky, starší 15-ti let, a držitel průkazu ZTP/P i ZTP vydaného v ČR z důvodů těžkého zrakového postižení, který umí pracovat na PC se speciálním programovým vybavením pro zrakově postižené s přístupem k internetu.

KDD je přístupná na adrese http://www.kdd.cz a pro mobilní zařízení na adrese http://m.kdd.cz .

Knihovna je v souladu s autorským zákonem číslo 121/2000 Sb. §38 odst. 1 písm. a) v jeho pozdějším znění.