Zobrazení textu: Poradna SČS - Hradecký a Pardubický kraj

Název: Poradna SČS Hradecký a Pardubický kraj
Vydalo: Sdružení českých spotřebitelů, 2012
* * *


SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Hradec Králové
Regionální kontaktní místo pro Královéhradecký a Pardubický kraj

adresa: Třída Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové
Konzultační hodiny:
Pondělí 9-12 hodin, 13-16 hodin
Úterý – pátek 9-12 hodin
tel. 495215266
e-mail: krejcar@regio.cz; horakova@regio.cz
webové stránky www.konzument.cz

Sdružení českých spotřebitelů poskytuje elektronické, telefonické a osobní poradenství v oblasti vad výrobků a služeb a v oblasti práv spotřebitelů, např. při reklamacích. Kde to je namístě, formuluje sdružení podněty pro orgány dozoru nad trhem, jako je Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská potravinářská inspekce, Hlavní hygienik ČR, Živnostenské úřady apod. Při osobním kontaktu je možno obdržet informační brožury.
Zpět