Zobrazení textu: Dluhová poradna v Hradci Králové

Název: Dluhová poradna v Hradci Králové
Vydalo: Sdružení českých spotřebitelů, 2012
* * *


Dluhová poradna v Hradci Králové
otevřeno každou druhou středu od 10.00 do 16.00 hodin na adrese
Sdružení českých spotřebitelů, o.s. – Třída Karla IV. 430/26 (cca 10 minut od nádraží směrem do centra – skleněná věž), budova bývalé čokoládovny, obchodní centrum Jitřenka 2. patro).

Objednání do poradny je možné na telefonu: 222 922 243
Bezplatná pondělní zelená linka: 800 722 722
Služby poradny jsou bezplatné!

Poradna poskytuje dluhové poradenství fyzickým osobám (nepodnikatelům), které se dostaly do finanční tísně v důsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvěru, půjčce, leasingu apod.).
Poradna poskytuje rady, jak postupovat v případě platební neschopnosti, pomoc s vyplněním a podáním návrhu na povolení oddlužení (osobní bankrot), konzultace k oddlužení podle insolvenčního zákona.

Služby poradny jsou poskytovány diskrétně, bezplatně, nezávisle, nestranně.

Kontakt Poradna při finanční tísni
poradna@financnitisen.cz,
www.financnitisen.cz


Zpět