Aktualita

Magnesia Litera – 24.03.2016

Vážení čtenáři,
jako inspiraci na prodloužený víkend si vám dovolujeme připomenout dvě knihy, které již máme v Kdd, a které jsou nominované na letošní cenu Magnesia Litera.
Mimo to vám nabízíme alespoň starší díla některých letos nominovaných autorů.

Na cenu za překladatelský počin je mimo jiné nominována kniha běloruské držitelky nobelovy ceny za literaturu 2015, Světlany Alexijevičové: "Doba z druhé ruky: konec rudého člověka"
http://kdd.cz/file.php?id=29551

V kategorii Česká próza je nominovaná mj. kniha Ivy Pekárkové: "Pečená zebra", o vztazích především českých žen a afrických mužů; o vztazích Čechů k cizincům a cizinců k Čechům...
http://kdd.cz/file.php?id=30081
Ostatní knihy Ivy Pekárkové naleznete zde:
http://kdd.cz/index.php?f1%5Bautor%5D=Pek%C3%A1rkov%C3%A1+Iva&f1%5Blimit%5D=30&page=rejstrik-autoru
Máme slíbenou i knihu "Postřehy z Londonistánu".

Další nominovanou autorkou je Daniela Hodrová. Abyste si o jejím psaní mohli udělat představu, nabízíme knihu "Na okraji chaosu".
http://kdd.cz/file.php?id=77

V kategorii Poezie je mj. nominován Jiří Dynka. V Kdd od něj máme tyto knihy:
http://kdd.cz/index.php?f1%5Bautor%5D=Dynka+Ji%C5%99%C3%AD&f1%5Blimit%5D=30&page=rejstrik-autoru

Nabízíme vám také knihu celkového loňského vítěze Martina Reinera "Básník: román o Ivanu Blatném).
http://kdd.cz/file.php?id=26440
Ostatní knihy Martina Reinera naleznete pod tímto odkazem:
http://kdd.cz/index.php?f1%5Bautor%5D=Reiner+Martin&f1%5Blimit%5D=30&page=rejstrik-autoru

Poslední oceněnou z minulých ročníků soutěže Magnesia Litera, kterou bych ráda připomněla, je Petra Soukupová. Její knihy najdete zde:
http://kdd.cz/index.php?f1%5Bautor%5D=Soukupov%C3%A1+Petra&f1%5Blimit%5D=30&page=rejstrik-autoru

Krásné Velikonoce vám spolu s kolegy z Kdd, přeje Monika

Zpět