Aktualita

Mistr Jan Hus – 06.07.2015

Vážení čtenáři,
dnes šestého července uplyne šest set let od upálení mistra Jana Husa. Na jeho památku, na jeho učení a na dobu po jeho smrti se v Čechách díváme podle momentálních politických potřeb a nálad.

Jak vnímal Jana Husa a husitství utraquistický renesanční kronikář si můžete přečíst v knize:
Bohuslava Bílejovského kronika česká
http://kdd.cz/file.php?id=22870

V době pobělohorské nahradil s pomocí státu a církve Jana Husa Jan Nepomucký. V národním obrození byla tato doba chápána jako národní a náboženská emancipace Čechů. Zkuste si přečíst trochu poezie s dílny A. Heyduka:
V zášeru minulosti
http://kdd.cz/file.php?id=24684

Když se řekne Jan Hus, husitství a doba poděbradská, určitě vám vytanou díla Aloise Jiráska. I tohoto autora najdete, budete-li mít zájem, v Kdd.
Tomáš Garigue Masaryk byl velkým Husovým příznivcem. Přesvědčit se o tom můžete v knize:
Česká otázka; Naše nynější krize; Jan Hus;
http://kdd.cz/file.php?id=25158

Pominu Zdeňka Nejedlého, a nabídnu vám několik monografií.
Mezník, J. Praha před husitskou revolucí
http://kdd.cz/file.php?id=9671

Hus a Jeroným v Kostnici
http://kdd.cz/file.php?id=28374

Studie uplatňování kanonického práva ve středověku od Jiřího Kejře Husův proces
http://kdd.cz/file.php?id=9453

Samozřejmě nesmí chybět ani nejslavnější historiograf husitského období František Šmahel se svou knihou Husitské Čechy
http://kdd.cz/file.php?id=119

A něco válečného umění v knize: Husitství:
http://kdd.cz/file.php?id=26856

Pro ty, kterým se zdá dějepis jako suchá a nudná věda, jsem vybrala několik beletristicky zpracovaných děl, která se týkají Jana Husa a husitství.
Samozřejmě není možné vynechat první dva díly Vondruškovy Husitské epopeje:

Husitská epopej 1.
http://kdd.cz/file.php?id=26414

Husitská epopej 2.
http://kdd.cz/file.php?id=28386

Nemohu opomenout ani Jana Bauera a jeho historický thriller "Kat hejtmana Žižky"
http://kdd.cz/file.php?id=18691

O husitských Čechách je i fantasy plná napětí, humoru a milostných dobrodružství od polského autora A. Sapkowského "Boží bojovníci"
http://kdd.cz/file.php?id=12286
Samozřejmě vám k dalšímu studiu doporučuji celou sérii.

I dnes je Jan Hus chápán různě. Někteří ho vidí jako osvíceného člověka ve středověkých tmách, který chtěl, aby lidé zapojili při uvažování o církevních věcech vlastní úsudek; další ho vnímají jako epigona Johna Wyclifa, o jehož překlady a rozšíření v našem kulturním okruhu se zasloužil především Husův opomíjený kolega Jeroným pražský; a jiní ho vnímají jako člověka, který uvažoval středověkým způsobem, pouze chtěl reformovat církev. Vy si názor můžete udělat sami na základě Husových textů.

Nejprve bych vám chtěla doporučit antologii středověké literatury, která obsahuje texty Jana Husa, ale třeba také Petra Chelčického a dalších autorů:
Staročeské texty 2.
http://kdd.cz/file.php?id=19969

A teď už díla samotného Jana Husa:

O výchově dívek píše v díle
Dcerka
http://kdd.cz/file.php?id=2811
Sami se přesvědčíte, že nejde o žádnou emancipaci žen.

O čem jsou ostatní knihy vyplývá jasně už z jejich názvů:
Mistr Jan Hus jako universitní rektor a profesor: Výbor z jeho projevů
http://kdd.cz/file.php?id=28375

O poznání cesty pravé ku spasení
http://kdd.cz/file.php?id=28376

Postilla
http://kdd.cz/file.php?id=28377

Proti Němcům a cizozemcům
http://kdd.cz/file.php?id=28378

Sto listů mistra Jana Husi
http://kdd.cz/file.php?id=28379

Výklad víry
http://kdd.cz/file.php?id=28380

Krásný letní den vám za všechny své kolegy přeje Monika
Zpět