Aktualita

Důležité! Nakladatelství našlo své knihy volně k dispozici na internetu – 13.06.2013

Milí čtenáři!
Byli jsme upozorněni nakladatelstvím Baronet, které se k naší knihovně už léta chová velmi vstřícně, že se jím darované tituly objevily veřejně na internetu. O tom, že se tam dostali z naší knihovny, svědčí informační text v úvodu knihy, známá naše hlavička, kterou pro identifikaci vždy umísťujeme na počátek každého našeho titulu v KDD.
Nemůžeme s určitostí dohledat, kdo z téměř patnácti stovek vás, čtenářů, knihy na web zaslal. Dokonce je možné, že to ani nebyl náš čtenář, ale někdo, komu kdosi z uživatelů KDD stažené knihy přátelsky poskytl. A také to není bohužel první případ, kdy jsme se s něčím takovým setkali. Každý z vás sice při registraci do knihovny podepisoval Čestné prohlášení, že stažené tituly budou sloužit pouze pro jeho potřebu, ne pro každého však slovo "čestné" znamená závazek.
To, že na veřejném webu své knihy objevil sám nakladatel, však může mít pro KDD, a tedy i pro vás, čtenáře, nepříjemné důsledky. Už teď míváme problémy, pokud pro někoho z vás potřebujeme získat titul z nakladatelství, a jestli se rozkřikne, že nám z knihovny tituly unikají, může zdroj knížek od nakladatelů zcela vyschnout.
Proto na vás apelujeme, abyste se všichni chovali v souladu s pravidly naší knihovny a abyste si i stažené knihy v počítači uložili tak, aby vám s nimi nikdo jiný nemohl manipulovat.

Za Knihovnu digitálních dokumentů
Zdeněk Bajtl

Zpět