Aktualita

KE STÉMU VÝROČÍ ÚMRTÍ JAROSLAVA VRCHLICKÉHO – 07.09.2012

Milí přátelé,
9. září 2012 uplyne 100 let od úmrtí českého básníka, dramatika, překladatele a znalce literatury - Jaroslava Vrchlického. Jsme rádi, že při této příležitosti můžeme díky ochotě studenta Jirky doplnit naši knihovnu o řadu autorových děl, která dokládají Vrchlického všestranný talent.

Kromě řady básnických sbírek i samostatných epických básní předkládáme velkou část díla dramatického:
Antickou trilogii
http://kdd.cz/file.php?id=21466
svazek historických her
http://kdd.cz/file.php?id=21476
oblíbenou komedii Noc na Karlštejně
http://kdd.cz/file.php?id=21484
a dvě veselohry na antická témata V sudě Diogenově
http://kdd.cz/file.php?id=21493
Jako prozaik se Vrchlický představí románem Loutky
http://kdd.cz/file.php?id=21480
a sbírkou povídek a drobných próz Barevné střepy
http://kdd.cz/file.php?id=21468
Jeho překladatelské umění můžeme ocenit při čtení slavného dramatu Cyrano de Bergerac
http://kdd.cz/file.php?id=21471
nebo epické básně Torquata Tassa Osvobozený Jerusalém
http://kdd.cz/file.php?id=21492
Do autorova života nahlédneme jednak ve vzpomínkové knížce jeho dcery Evy - Dětství a mládí s Vrchlickým,
http://kdd.cz/file.php?id=21472
jednak v monografii Vítězslava Tichého, který se též zasloužil o vydání Vrchlického děl v polovině 20. století. Knihu "Jaroslav Vrchlický - Život" najdete na adrese:
http://kdd.cz/file.php?id=21477

S osobností Vrchlického jsou spojeny i dva další dokumenty, které dnes předkládáme; k jeho padesátinám vydalo Nakladatelské družstvo Máj v roce 1903 sborník vzpomínek a článků Padesát let života Jaroslava Vrchlického
http://kdd.cz/file.php?id=21487
Reakcí básníkových odpůrců pak byla brožura
Oslava papírové pyramidy
http://kdd.cz/file.php?id=21486

Ačkoliv většina knížek, které vám dnes nabízíme, byla napsána před více než 100 lety, věříme, že vás některá z nich upoutá.

Hezké chvíle nad verši, prózou, dramaty či životopisy přeje
Stáňa Krajíčková,
katalogizátorka KDD

Zpět