Zkratkové klávesy a navigace

Pokud budete užívat následujících zkratkových kláves a návrhů pro pohyb po stránce, urychlíte si práci s knihovnou a zjednodušíte vyplňování zadávacích formulářů.

Zkratkové klávesy užívané v Knihovně digitálních dokumentů:

Upozornění:
Bude-li psáno alt, je myšlen alt levý.
Bude-li psáno číslo, je myšleno na základní klávesnici a ne na numnlocku.

Alt + F - přejdi do pole pro rychlé hledání v knihách
Alt + H - v hlavním menu volba vyhledávání
Alt + L - v hlavním menu volba Zaslání dokumentu
Alt + I - v hlavním menu volba Informace
Alt + X - v hlavním menu volba Odhlášení
Alt + M - přesune do patičky na odkaz Mobilní verze KDD nebo na odkaz Moje novinky. Opakováním této zkratky se kurzor cyklicky přesunuje mezi těmito dvě ma položkami.
Výše uvedené zkratky fungují v jakémkoli místě KDD.

Alt + N - na úvodní stránce v podmenu volba Novinky za poslední týden
Alt + H - ve formuláři pro vyhledávání, listování i rejstříku autorů odklikne tlačítko hledej
Alt + Z - odkaz zpět (pozor, nedoporučujeme v KDD užívat klasického tlačítka prohlížeče zpět ani zkratkovou klávesu backspace či Alt + šipka vlevo)

Další rady a informace vhodné pro lepší a rychlejší navigaci

Jinak dále doporučujeme využívat funkce screenreaderu pro pohyb po oblastech stránky:
Oblast hlavního obsahu, Podmenu, Rychlé hledání v knihách, Menu, Nápověda ke stránce, Patička.

Pro pohyb po oblastech užijte v programu Jaws klávesu R, v programu NVDA klávesu D.

Jako nadpis úrovně 2 jsou označeny části stránky:
Aktualita, Uživatel - obě tyto sekce naleznetepouze na úvodní stránce po přihlášení
V seznamu výsledků vyhledávání či listování je vždy název nalezeného titulu označen jako nadpis úrovně 4.
Pro zobrazení dalších nalezených titulů můžete užít funkci pro přesun na tlačítko, protože volba Následující záznamy je prezentována tlačítkem.
Výsledky vyhledávání si můžete nechat zobrazit jako tabulku, což může být pro nevidomé výhodné. Nastavení naleznete ve volbě Nastavení a podmenu nastavení sloupečků pro vyhledávání.
Pozor! Pro slabozraké toto nastavení nedoporučujeme.
Pokud se na stránce nachází formulář, je většinou kurzor automaticky přesunut na jeho první formulářové pole
Pokud tedy odklepnete třeba základní vyhledávání, jste ihned na poli pro zadávání hledaného.
V pokročilém vyhledávání i listování si uvědomte, že nejprve vybíráte typ knihy a pak se až na základě jeho výběru nabídne příslušná předmětová skupina a forma.
Při otevření stránek Knihovny jste automaticky na přihlašovacím formuláři a kurzor je na poli jméno.