Nastavení sloupečků pro vyhledávání

Funkce nastavení sloupečků umožní, aby si uživatel nastavil, které údaje o dokumentu se zobrazí ihned ve výsledku vyhledávání, aniž by musel vstupovat do detailu dokumentu.

Pozor, při nastavování vybraných polí, jde o vícepoložkový seznam!

Pořádně si promyslete, které údaje o titulu chcete mít ihned ve výpisu zobrazené. Příliš údajů, může výsledky znepřehlednit.
Také pro ty, kteří užívají ještě zbytky zraku v žádném případě nedoporučujeme tabulkové zobrazení.
Při větším počtu položek je tabulka velice široká a tím nepřehledná.
Tabulkové se doporučuje pro nevidomé, kteří užívají screenreader, který umí s tabulkou pracovat a mohou pak využít funkce pro práci s tabulkou tak, že bude prohlížení výsledků naopak velice přehledné a rychlé.
Mohou se totiž pohybovat třeba jen po vybraném poli tabulky.

Jak nastavení ovládat?

Ve formuláři máte v seznamu přehled dostupnýchpolí.
Jde o vícepoložkový výběrový seznam, takže musíte vybrat více položek, nejen  jednu.
Například pomocí screenreaderu Jaws tak, že v seznamu po spuštění formulářového režimu stisknete shift + f8 a pak mezerou vybíráte pole, která chcete zobrazovat.
Tabem pak na výběr řádkového či tabulkového zobrazení a dalším tabulátorem na tlačítko uložit.

Pomocí myši tak, že držíte ctrl či shift a klikáním tlačítka myšči přiznačujete další položky.