Moje historie

Zde se zobrazuje přehled vašich dokumentů, stažených i zaslaných. Připomenete si, kdy to bylo, dozvíte se, kolikrát je kniha čtenáři stažena a hlavně můžete knihu sami ohodnotit či k ní napsat komentář.

Co je zde za dostupné informace a co si můžete nastavit?

  • Název knihy - Entrem se můžete přesunout do jejího detailu
  • Autor knihy
  • Celkové hodnocení všemi čtenáři (pomocí hvězdiček, 5 nejlepší, 1 nejhorší)
  • Počet dostupných komentářů
  • Počet stažení knihy čtenáři (vypovídá o oblíbenosti či o zájmu o daný titul)
  • Datum stažení knihy čtenářem
  • Kniha je již přečtena nebo jen stažena
  • Vlastní hodnocení čtenářem
  • Vlastní komentář čtenáře (ten může být soukromý nebo i veřejný – dostupný všem)
Výpis může být jak v tabulce, tak i zobrazen v řádcích. vyberte si, co vám více vyhovuje. Změnu nastavení najdete v hlavním menu pod volbou nastavení / nastavení sloupečků / zobrazení historie. Pozor, měňte raději jen přepínač u tohoto zobrazení, pro nezkušené uživatele se může stát, že si rozštelují výpis položek u vyhledaných titulů. Tabulka totiž není často vhodná pro slabozrakého, který musí text zvětšovat a tabulka se mu tak roztáhne do šíře natolik, že se stává zcela nepřehlednou. V tabulkovém zobrazení se Výpis také dá nechat seřadit podle výše uvedených položek. Klikněte na název sloupečku, dle kterého chcete výpis třídit. To vám umožní si i třeba zjistit, který z vašich stažených titulů je celkově nejstahovanější nebo hvězdičkami nejvýše hodnocen. Stránka obsahuje sekci s přehledem stažených knih, časopisů, vámi zaslaných titulů do KDD a seznamu knih, které jste si sice v této knihovně nestáhl, ale chtěl je ohodnotit nebo k nim napsat komentář. Pro přesun na další sekci můžete použít pohyb po nadpisech, protože každá část je označena jako nadpis.