Listování v časopisech

Stránka Vám umožní vylistovat časopisy od zadaného data do aktuálního dne.

Implicitně je přednastaven první den aktuálního roku.

Můžete si určit vylistování zařazených čísel konkrétního časopisu nebo všech čísel všech časopisů v daném období.

 

 

Volba hledat dle data či čísla, rozlišuje, zdali chcete výsledek podle data zařazení nebo podle čísla časopisu.

Může se totiž stát, že pořadí zařazení podle data je odlišné od správného pořadí, jak časopis vyšel.

Tlačítko aktuální měsíc Vám automaticky nastaví, aby se hledali časopisy od prvního dne aktuálního měsíce.