Listování v knihách

Zde si můžete nechat vylistovat dokumenty  od zadaného data do aktuálního dne. Neurčíte-li, v čem se má listovat, knihy se zobrazí v seznamu podle názvů.

Můžete si i určit v jakém budou pořadí, implicitně budou od nejnovějších do data, který jste zadali do formuláře.

 

V čem se má listovat umožní, abyste si nejprve nechali zobrazit seznam, v jakých kategoriích byly knihy v zadaném období nově přidány.

listovat v předmětových skupinách zobrazí nejprve seznam předmětových skupin, kam bylo něco nově zařazeno.

listovat v autorech zase seznam autorů, od kterých v zadaném období bylo něco nového do knihovny zařazeno.

Listovat v nakladatelstvích zobrazí seznam nakladatelů, od kterých jsem v zadaném období do KDD něco zařadili.