Zobrazení textu: Pozor na nekorektní úvěrování!

Tiráž

PUBLIKACE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

Tiskovina byla vydána s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.
Vydal © Sdružení českých spotřebitelů, o.s., červenec 2013;
text © Daniel Hůle
ISBN 978-80-8771-08-4

Zpět