Aktualita

KRÁTKODOBÉ POZASTAVENÍ NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ V KDD – 21.12.2010

Milí čtenáři, dosud jsme se snažili vyřizovat vaše požadavky na knihy, jak to jen šlo. Pokud jste žádaný titul v knihovně nenašli a ani jste nedostali zprávu o tom, že se nám jej sehnat nepodařilo, znamená to, že se stále pokoušíme nějak ho opatřit.
V současné době však vyřizování požadavků pozastavujeme a začneme se jimi zabývat zase až od poloviny ledna.
Z důvodů čerpání dovolených a nemoci se prozatím také nebudeme zabývat nově přijatými příspěvky.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že i přes tato dočasná omezení bude pro vás Knihovna digitálních dokumentů i nadále dobrým přítelem.
Pracovníci KDD
Zpět