Aktualita

Knihy, které obdržely letošní cenu Magnesia Litera, a my vám je můžeme nabídnout! – 18.04.2016

Milí čtenáři,
letos se do KDD podařil neobvyklý úlovek. Získali jsme všechny knihy, které obdržely cenu Magnesia Litera. A které to jsou?

Knihou roku se stal metafyzický román Daniely Hodrové Točité věty
http://kdd.cz/file.php?id=31694

Cenu za nejlepší prózu získal román Anny Bolavé Do tmy
http://kdd.cz/file.php?id=31713

Cenu za literaturu faktu získala kniha Vše pro dítě! : Válečné dětství 1914-1918; jednou z autorek této knihy je známá historička M. Lenderová, která se zabývá každodenním životem dětí od doby osvícenství, tj. od doby, kdy děti začaly být chápány jako osobnosti.
http://kdd.cz/file.php?id=31712

Překladatelka Iveta Mikešová dostala cenu za překlad rodinné ságy, která se odehrává v polském Slezsku v druhé polovině dvacátého století: Pískový vrch od autorky Joanny Batorové.
http://kdd.cz/file.php?id=31714

Objevem roku se stala B. Jedličková s knihou "Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939-1945"
http://kdd.cz/file.php?id=31706

Cenu čtenářů získala kniha drobných próz herečky Aňi Geislerové: P. S.
http://kdd.cz/file.php?id=31681

Inspirativní čas s knihou vám za tým pracovníků kdd přeje Monika
Zpět