Aktualita

Čím je pro českou literaturu významný osmý říjen? – 10.10.2014

Milí čtenáři!

8. října 2014 uplynulo 140 let od smrti významného představitele májovců - Vítězslava Hálka. Při vyslovení tohoto jména se možná některým z vás vybaví básnička, kterou jste se ve škole učili nazpaměť a příznivci hudby Antonína Dvořáka nejspíš vědí, že cyklus Večerní písně byl zkomponován právě na verše z jeho stejnojmenné sbírky.
My vám dnes chceme Hálka připomenout i jako mistra venkovské povídky a autora romantických divadelních her.
Chcete-li se tedy začíst do veršů, prózy či dramat, starých přibližně jeden a půl století, otevřete si v KDD stránku

http://www.kdd.cz/index.php?page=poznamka-k-autorovi&id=873&prev=vyhledavani

8. říjen 2014 byl pro českou literaturu významný i z dalšího důvodu: na Knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem získal Jan Němec Cenu Evropské unie za literaturu. Tento úspěch mu vynesl beletrizovaný životopis českého fotografa Františka Drtikola, který vyšel v loňském roce pod názvem Dějiny světla.
Ráda bych vás upozornila, že tato zajímavá kniha je již několik měsíců i ve fondu KDD a najdete ji na adrese
http://kdd.cz/file.php?id=2447723594

Abyste i tentokrát našli v našich knihách hodně zajímavého vám přeje
Stáňa Krajíčková, katalogizátorka KDD

Zpět