Aktualita

Připomínka svatého Václava – 27.09.2013

Dne 28. září si připomeneme jeden z nejslavnějších zločinů našich dějin, vraždu knížete Václava na hradě Boleslavi.
Už po více než tisíc let je příběh oné bratrovraždy nevysychajícím pramenem inspirace pro nejrůznější literární díla.

O tom, jak asi Václav skutečně žil a jak se jeho kult u nás vyvíjel, si můžete přečíst v monografii
Maior Gloria, svatý kníže Václav.
http://kdd.cz/file.php?id=23190

Do nejstarších kronik a záznamů až po dobu Karla IV. se můžeme na svatováclavskou tradici podívat do
Anthologie středověké poesie svatováclavské
http://kdd.cz/file.php?id=23186

anebo si z nejstarších pramenů přečíst jednu z nejkrásnějších václavských legend, legendu staroslověnskou, zvanou
Kniha o rodu a utrpení svatého knížete Václava.
http://kdd.cz/file.php?id=23188

Velký rozmach ve světcově kultu znamenalo baroko, a proto zařazujeme krásnou barokní češtinou psaný
Život a slávu sv. Václava od jezuitského kronikáře Jana Tannera,
http://kdd.cz/file.php?id=23194

nebo z němčiny přeložené kázání Abrahama a Sancta Clara.
http://kdd.cz/file.php?id=23191

Od poloviny 19. stol. se sv. Václav objevoval i na českém jevišti. Poprvé to bylo v protiněmecky zaměřených Tylových
Krvavých křtinách,
http://kdd.cz/file.php?id=23189

Jaroslav Vrchlický pak ve své
České trilogii pojal celý příběh v duchu své romantiky.
http://kdd.cz/file.php?id=23187

Hra Jaroslava Durycha
Svatý Václav pak řeší problém osudovosti a nemožnost vyhnout se tomu, co bylo předem určeno.
http://kdd.cz/file.php?id=23192

A že svůj hold Václavu vzdali i takoví autoři, jako byli Adam Michna z Otradovic, Jan Neruda nebo F. X. Šalda, o tom je možno se přesvědčit ve
Věnci písní o svatém Václavu, malé antologii vydané k svatováclavskému mileniu r. 1929.
http://kdd.cz/file.php?id=23193


Příjemné počtení, pohodové prožití svátečního dne často spojené i s posvícením přeje za pracovníky KDD Zdeněk Bajtl a autorka aktualitky, nyní nabírající sil na dovolené, Stáňa Krajíčková.
Zpět