Aktualita

K výročí Zikmunda Wintera – 13.06.2012

12. června 2012 uběhlo 100 let od úmrtí českého spisovatele, historika a učitele Zikmunda Wintera. Za desetiletí, které prožil jako učitel na rakovnické reálce, měl řadu příležitostí seznámit se s městem a jeho okolím, a díky bohatému archivu i s osudy jeho dřívějších obyvatel. To ho inspirovalo k napsání řady drobných próz, které uveřejňoval v různých časopisech. Později byly vydány jako Rakovnické obrázky, a my vám je u příležitosti autorova výročí nabízíme na adresách:
http://kdd.cz/file.php?id=21170
http://kdd.cz/file.php?id=21171
http://kdd.cz/file.php?id=21172
Pokud máte chuť začíst se i do dalšího Winterova díla, vyberte si některou z knížek na adrese:
http://www.kdd.cz/index.php?f1%5Bautor%5D=Winter+Zikmund&f1%5Blimit%5D=30&page=rejstrik-autoru

Díky studentu Jirkovi, který na výročí upozornil a Rakovnické obrázky připravil, vás k zavzpomínání na českého autora mohla pozvat
St.Krajíčková, katalogizátorka KDD
Zpět